Hiểu biết hơn mỗi ngày!

Xem Bóng đá Online

Tìm kiếm bài viết trước khi đăng bài mới nhé!

Chơi PES6 Online | Chém gió | Liketbook


Thời gian được tính theo giờ UTC + 7 Giờ


mẫu số 14 tncn ctt25 ac và sổ st10

Đang nạp dữ liệu...
  • chứng từ khấu trừ thuế TNCN
    Thanh toán biên lai chứng từ khấu trừ thuế thu nhập, hồ sơ gồm có:1. Mẫu sổ ST 10 (đã ghi số biên lai, chứng từ vừa sử dụng):2. Liên 1( liên báo soát).3. Mẫu số 14/TNCN (bảng kê dùng biên lai thuế, chứng từ khấu trừ thuế thu ... trừ là 10% đối với tất cả các cá nhân dù vừa có hay bất có ngựa số thuế.

Quảng cáo

Thời gian được tính theo giờ UTC + 7 Giờ

Mobile App•     SitemapIndex SitemapIndex  RSS Feed RSS Feed  Channel list Channel list 

Thanh toán bằng thẻ ,Happy Index ,Tài chính ,Expert
Thiết kế bởi Kết nối Xã hội
Copyright ketnooi.com